Tunnekeskeistä pariterapiaa ja lyhytterapiaa yksilöille viihtyisässä tilassa Helsingin keskustassa.

Karolina Ollila on pariterapiaan ja lyhytterapiaan erikoistunut psykoterapeutti ja psykologi. Heartfully järjestää myös työpajoja, kursseja ja ryhmätoimintaa eri ​​teemoilla.

PALVELUT

Minusta ja palveluistani

Olen pariterapiaan ja lyhytterapiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti (Valvira, KELA). Tarjoan pariterapiaa, perheterapiaa sekä lyhytterapeuttista hoitoa yksilöille. Otan vastaan omassa viihtyisässä vastaanottotilassani Yrjönkadulla Helsingin keskustassa.

Työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa olen tunteva, läsnäoleva ja aktiivinen. Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaitteni kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen ja läpinäkyvyys. Psykoterapeuttina yritän auttaa ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia ja tukea toimijuutta heidän omassa elämässään. Minulle on tärkeää luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri vastaanotolla.

Tapaamisilla tutkimme ja jäsennämme yhdessä tilannetta käyttäen tunnekeskeisiä ja lyhyterapeuttisia menetelmiä. Työotteessani näkyy voimavarakeskeisyys, dialogisuus, analyyttisyys ja kehollisuus. Pariterapiassa työskentelyn fokus on tunnesuhde. Autan myös pareja eroprosessissa. Etäterapia on myös mahdollista.

PALVELUT

PARITERAPIA

“The quality of your relationships determines the quality of your life”
Esther Perel

“The quality of your relationships determines the quality of your life”
Esther Perel

Tarjoan pariskunnille tunnekeskeistä pariterapiaa. Työskentelyssä tunteet ja tunneyhteys ovat keskiössä ja terapian tavoitteena on lujittaa parin välistä yhteyttä.
Pariterapiassa pyrimme ymmärtämään parin välistä vuorovaikutusta ja muuttamaan suhdetta turvallisemmaksi, avoimemmaksi ja tasapainoisemmaksi.

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT, Emotionally Focused Couple Therapy) on kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuva menetelmä, joka on todettu vaikuttavimmaksi pariterapiamenetelmäksi lukuisissa tutkimuksissa. Työskentelyssä keskitytään siihen, mitä parin välillä tapahtuu kun tunneyhteys on vaarassa katketa ja miten sitä korjataan.

Autan myös pariskuntia eroissa ja tarjoamme yksilöllistä tukea eron ja avioeron aikana. Tule konsultaatiokäynnille tai aloita pidempi pariterapia, yhdessä arvioimme suhteenne tarpeet.

Tarjoan Kela-tuettua pariterapiaa.

Ota yhteyttä

Karolina Ollila
lina@heartfully.fi
+358 445661979

Yrjönkatu 34 a 6
00100 Helsingfors

Linas psykolog- och terapitjänster
Y-tunnus: 3129072-5