Emotionellt fokuserad parterapi och korttidsterapi i hjärtat av Helsingfors!

Karolina Ollila är psykolog och psykoterapeut (Valvira, FPA), specialiserad på par- och familjeterapi samt korttidsterapi. Heartfully ordnar även workshops och kurser med olika teman och innehåll.

Emotionellt fokuserad parterapi och korttidsterapi i hjärtat av Helsingfors!

PARTERAPI

Parterapi enligt metoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT).

Korttidsterapi

För dig som vill förstå dig själv bättre.

Konsultation

För dig som behöver stöd i sitt liv.

Workshops
&
Kurser

TJÄNSTER

PARTERAPI

“The quality of your relationships determines the quality of your life”
Esther Perel

“The quality of your relationships determines the quality of your life”
Esther Perel

Jag erbjuder parterapi enligt metoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT) för par. I parterapin försöker vi få förståelse för samspelet mellan paret och förändra relationen att bli mera trygg, öppen och harmonisk. Vi undersöker hur känslor påverkar växelverkan och tar reda på vad ni behöver för att må bra i parrelationen. EFT baserar sig på anknytningsteorin och anses vara en av de mest effektiva metoderna inom parterapiforskning.

Vanliga orsaker till att par söker parterapi är svårigheter i kommunikationen, återkommande gräl och konflikter, otrohet, sexuella svårigheter, ångest eller depression, svårigheter i föräldraskap, traumatiska händelser eller partnerns insjuknande.

Ni som upplever att parrelationen behöver utvecklas eller fördjupas är också varmt välkomna i parterapi!

Jag hjälper även par och ger individuellt stöd vid separation och skilsmässa. Kom för ett konsultationsbesök eller påbörja en längre parterapi, tillsammans tar vi reda på vad er relation behöver!

Min mottagning är på Georgsgatan i Helsingfors.

Det är möjligt att få FPA-understöd för parterapi och familjeterapi.

TJÄNSTER

KORTTIDSTERAPI

Korttidsterapi kan vara för dig som vill förstå dig själv bättre eller hamnat i en livskris och behöver stöd för att gå vidare. Tillsammans undersöker vi och behandlar de områden som du upplever som problematiska och jag stödjer dig i processen att välja ett liv som du själv mår bra av.

Jag arbetar integrativt med olika metoder beroende på dina behov och önskemål, exempelvis använder jag mig av kroppsfokuserade och kreativa metoder i mitt arbete. Genuin och tillåtande närvaro samt aktivt stödjande och mjukt utmanande kan bäst beskriva mitt sätt att arbeta.

Jag ger inte FPA-understödd individualterapi.

TJÄNSTER

KONSULTATION

Kom på ett konsultationsbesök om du är osäker på vad du behöver för stöd i ditt liv. På ett konsultationsbesök kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller familjemedlemmar. Under det första konsultationsbesöket strukturerar vi upp problemområdena och jag ger förslag på hur vi kan gå vidare. Jag gör mitt bästa för att hitta en första tid inom en eller ett par veckor.

TJÄNSTER

Workshops och kurser

Tillsammans med skådespelare, konstnär Cecilia Paul ordnar jag med jämna mellanrum kurser och workshops kring personlig utveckling, självkännedom och välmående inom vårt samarbete SysterSkap.

Drömgrupper

Vi ordnar regelbundet drömgrupper enligt psykiater Montague Ullmans metod. Tillsammans i grupp undersöker vi drömmarnas fascinerande värld, vilket kan ge oss nya perspektiv på oss själva, varandra och mänskligheten.

Om mig

Jag heter Karolina Ollila och jag är psykolog och psykoterapeut inriktad på par- och familjeterapi samt korttidsterapi. Jag är legitimerad av Valvira och godkänd serviceproducent för FPA för par- och familjeterapi samt medlem i Psykologförbundet och Finlands familje- och parterapiförening.

Till mina intresseområden hör psykofysiska metoder, mindfulness, djuppsykologi, drömarbete samt kreativa metoder för utveckling. Jag går regelbundet i arbetshandledning och jungiansk analys. På min lediga tid skjutsar jag barn till träningar, yogar och vistas i naturen och skärgården så ofta jag kan.

Min mottagning finns på Georgsgatan 34 och jag ger service på svenska, finska, engelska och spanska.

Utbildningar & Arbetserfarenhet

2020-
Yrkesutövande psykolog och psykoterapeut vid Shortum och Heltti

2021
Par- och familjepsykoterapeut, Jyväskylä universitet

2015-2022
Psykolog och psykoterapeut på Helsingfors stad, arbete inom mödra- och barnrådgivning, familjerådgivning samt parterapienheten

2011-2015
Psykolog på Åbo stad, arbete inom barnskyddet

2010-2011 samt 2013
Psykologpraktikant samt psykolog vid Kårkulla samkommun, Pargas

2011
Psykologie magister, Åbo Akademi

2008
Kandidat i vuxenpedagogik, Helsingfors universitet

1999
Student, Grankulla svenska samskola

2022
Grundar Heartfully och blir företagare på heltid

10/2022-03/2023
Mindfulness-instruktörutbildning

Övriga kurser och utbildningar
  • Emotionellt fokuserad parterapiutbildning (EFT)
  • Mentaliseringsbaserad kurs för föräldrahandledning (MLL)
  • WMCI-metodkurs (Working model of child interview)
  • Korttidsterapeutiskt arbetssätt (Shortum)
  • Andning som stöd i terapeutens arbete
  • Kehollisuus pariterapiassa mfl.